เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


ไฟฟ้า
- มีไฟฟ้าใช้จำนวน 7 หมู่บ้าน


การประปา
- บ่อน้ำตื้น 66 แห่ง
- บ่อโยก 34 แห่ง
- ประปา 11 แห่ง
- คลองส่งน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า 2 แห่ง0.02s. 0.50MB