เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก มาจากคำว่า ปากอุทก แปลว่าปากน้ำเพราะมีแม่น้ำ 2 สาย คือ แม่น้ำน่าน และแม่น้ำแควน้อยไหลมาบรรจบรวมกัน เมื่อก่อนตำบลปากโทกมีพื้นที่ครอบคลุมตำบลพลายชุมพล และตำบลจอมทองเป็นบางส่วน ปัจจุบันใช้แม่น้ำน่านเป็นเขตแบ่งพื้นที่ตำบล บ้านปากโทกปัจจุบันนี้เป็นหมู่ 4 เขตตำบลจอมทอง ตำบลปากโทก ราษฎรที่อาศัยอยู่ส่วนใหญ่เป็นคนท้องถิ่นและมีส่วนหนึ่งอพยพมาจากประเทศลาว
0.01s. 0.50MB