ออนไลน์ 181 คน

เยี่ยมชม 24,577 คน

รายงานการประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
16 ก.ค. 63การประชุมคณะทำงานในการพิจรณาการออกใบอนุญาตประกอบกิจการในการ เก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย แชร์  
8 เม.ย. 63ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประำปี 2563 แชร์  
12 ก.พ. 63ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประำปี 2563 แชร์  
13 พ.ย. 62ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประำปี 2562 แชร์  
15 ส.ค. 62ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประำปี 2562 แชร์  
8 ส.ค. 62ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 แชร์  
16 พ.ค. 62ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 แชร์  
15 ก.พ. 62ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประำปี 2562 แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ
เปลี่ยนภาษา