เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-รายงาน/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส

วันที่ 15 ต.ค. 62 หมวดหมู่ รายงาน/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก
แชร์

เอกสารทั้งหมด 3 ชุด

ไตรมาส 2 (ม.ค.62-มี.ค.62).pdf1.53 MB
ไตรมาส 3 (เม.ย.62-มิ.ย.62).pdf2.43 MB
ไตรมาส 4 (ก.ค.62-ก.ย.62).pdf2.04 MB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-รายงาน/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

0.02s. 0.50MB