ออนไลน์ 185 คน

เยี่ยมชม 24,469 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนธันวาคม 2562

16 มีนาคม 2563 108 ครั้ง ใกล้ มงคล แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.942.40 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา