ออนไลน์ 151 คน

เยี่ยมชม 24,594 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนธันวาคม 2563

7 ธันวาคม 2563 9 ครั้ง ใกล้ มงคล แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.1.61 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา