ออนไลน์ 190 คน

เยี่ยมชม 24,468 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนพฤศจิกายน 2563

7 ธันวาคม 2563 14 ครั้ง ใกล้ มงคล แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.612.37 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา