ออนไลน์ 182 คน

เยี่ยมชม 24,511 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนตุลาคม 2563

2 ธันวาคม 2563 60 ครั้ง ใกล้ มงคล แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.1.48 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา