ออนไลน์ 340 คน

เยี่ยมชม 24,529 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนกันยายน 2563

21 ตุลาคม 2563 60 ครั้ง ใกล้ มงคล แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.1.25 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา