ออนไลน์ 210 คน

เยี่ยมชม 24,392 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนสิงหาคม 2563

18 กันยายน 2563 56 ครั้ง ใกล้ มงคล แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.1.39 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา