ออนไลน์ 173 คน

เยี่ยมชม 24,490 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนกรกฎาคม 2563

18 กันยายน 2563 54 ครั้ง ใกล้ มงคล แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.1.91 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา