ออนไลน์ 208 คน

เยี่ยมชม 24,422 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
8 มี.ค. 64สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 แชร์  
8 มี.ค. 64สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนมกราคม 2564 แชร์  
7 ธ.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนธันวาคม 2563 แชร์  
7 ธ.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนพฤศจิกายน 2563 แชร์  
2 ธ.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนตุลาคม 2563 แชร์  
21 ต.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนกันยายน 2563 แชร์  
18 ก.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนสิงหาคม 2563 แชร์  
18 ก.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนกรกฎาคม 2563 แชร์  
18 ก.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนมิถุนายน 2563 แชร์  
9 ก.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนพฤษภาคม 2563 แชร์  
27 พ.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนเมษายน 2563 แชร์  
27 พ.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนมีนาคม 2563 แชร์  
16 มี.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 แชร์  
16 มี.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนมกราคม 2563 แชร์  
16 มี.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนธันวาคม 2562 แชร์  
16 มี.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนพฤศจิกายน 2562 แชร์  
20 พ.ย. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนตุลาคม 2562 แชร์  
15 ต.ค. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือนกันยายน 2562 แชร์  
15 ต.ค. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 แชร์  
1 ส.ค. 61สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน กรกฎาคม_2562.pdf แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 41 รายการ
เปลี่ยนภาษา