เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหอมสอาด หมู่ที่ 5 ตำบลปากโทก (วิธีเฉพาะเจาะจง)

แชร์

ตารางแสดงวงเงิน.pdf
ราคากลาง.pdf
แนบราคากลาง1.pdf
แนบราคากลาง2.pdf
แนบราคากลาง3.pdf
แบบก่อสร้าง.pdfกลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง
0.02s. 0.50MB