เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง

โครงการวางท่อเมนท์ประปา บ้านแกนงิ้ว-หนองหญ้าม้า ม.7 ตำบลปากโทก (ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) e-bidding

แชร์

ประกาศ1.pdf
ตารางแสดงวงเงิน.pdf
สรุปราคากลาง.pdf
แนบราคากลาง1.pdf
แนบราคากลาง2.pdf
แบบก่อสร้าง.pdf

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง
0.01s. 0.50MB