ออนไลน์ 197 คน

เยี่ยมชม 24,446 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายหน้าวัดป่าสัก-สถานีรถไฟบ้านตูม หมู่ที่ 2 ตำบลปากโทก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 กันยายน 2563 60 ครั้งแชร์  

เอกสารแนบ 4 ไฟล์
.2.71 MB ดาวน์โหลด
.150.42 KB ดาวน์โหลด
.502.10 KB ดาวน์โหลด
.647.50 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา