เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562112
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ฉบับแก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 1116
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง17
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี28
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล38
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔510
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก17
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256237
แผนการดำเนินงาน38
แผนพัฒนาสามปี69

ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB