เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร116
แผนดำเนินงานประจำปี63112
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน110
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน110
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต กองช่าง113
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี กองช่าง111
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม กองช่าง19
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม กองการศึกษาฯ117
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (กองการศึกษา)112
ข้อมูงเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี (กองการศึกษา)113
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต (กองการศึกษา)111
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต กองการศึกษาฯ19
ประกาศกำหนดส่วนราชการ อบต.ปากโทก111
การดำเนินการเพื่อจัดการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน งานป้องกันฯ อบต.ปากโทก ปี พ.ศ.2563110
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของงานป้องกันฯ อบต.ปากโทก ปี พ.ศ.2563114
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของงานป้องกันฯ อบต.ปากโทก111
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม งานป้องกันฯ112
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น งานป้องกันฯ112
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี งานป้องกันฯ113
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต งานป้องกันฯ110

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB