เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศกำหนดส่วนราชการ อบต.ปากโทก137
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี146
การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล262
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล133
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล138
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล3115

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB