เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศกำหนดส่วนราชการ อบต.ปากโทก110
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี115
การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล240
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล114
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล116
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล379

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB