ออนไลน์ 277 คน

เยี่ยมชม 24,535 คน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
23 มิ.ย. 63ประกาศกำหนดส่วนราชการ อบต.ปากโทก แชร์  
26 พ.ค. 63รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี แชร์  
25 พ.ค. 63การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล แชร์  
25 พ.ค. 63นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แชร์  
25 พ.ค. 63หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล แชร์  
29 พ.ค. 62การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แชร์  
ลำดับ 1-6 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 6 รายการ
เปลี่ยนภาษา