เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนอัตรากำลัง 3 ปี

ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ฉบับแก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 1

วันที่ 4 ก.ค. 62 หมวดหมู่ แผนอัตรากำลัง 3 ปี โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

ประกาศแผนอัตรากำลัง_3_ปี_ฉบับแก้ไขปรับปรุง_ครั้งที่_1.pdf89.80 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนอัตรากำลัง 3 ปี

0.02s. 0.50MB