เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวการจัดเก็บภาษี

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศ เรื่อง ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25623223 พ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 25642523 พ.ย. 63
กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.25632511 พ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 25643722 ต.ค. 63
ประกาศ เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง1722 ต.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 25641622 ต.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พนักงานสำรวจ3521 ต.ค. 63
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 25647421 ต.ค. 63
ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25644020 ต.ค. 63
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256414620 ต.ค. 63
ประกาศ เรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒4726 ส.ค. 63
การเปิดให้บริการการชำระภาษี5531 ก.ค. 63
ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓17029 พ.ย. 62
ประกาศ การขยายเวลากำหนดเวลาจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ภ.ด.ส.๓)30529 พ.ย. 62
จดหมายข่าวเดือน มีนาคม 2562251 มี.ค. 62
ประชาสัมพันธ์โครงการบริการจัดเก็บนอกสถานที่ ปี ๒๕๖๒ 14418 ก.พ. 62
จดหมายข่าวเดือน กุมภาพันธ์ 2562281 ก.พ. 62
จดหมายข่าว เดือน มกราคม 2562254 ม.ค. 62
ลำดับที่ 1-18 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB