เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
อบต.ปากโทก ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลหมึกสายวง (Blue-ringed octopus) และเตือนประชาชนให้สังเกตุก่อนที่จะซื้อบริโภค421 ม.ค. 64
การประชาสัมพันธ์แนะนำการดาวน์โหลดและการใช้งานระบบแอปพลิเคชั่น "หมอชนะ"321 ม.ค. 64
อบต.ปากโทก เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รวม 5 บทความ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ165 ม.ค. 64
จุดบริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ (วันปีใหม่ 2564)2029 ธ.ค. 63
วันคนพิการสากล ประจำปี 25632028 ธ.ค. 63
การประชุมคณะทำงานในการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการ เก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย โดยเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 1924 ธ.ค. 63
โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและครอบครัวในชุมชน ระยะสั้น 10 วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 "หลักสูตรเย็บกระเป๋าผ้า"1623 ธ.ค. 63
ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด2018 ธ.ค. 63
การประชุมผู้พิการตำบลปากโทก ประจำเดือนธันวาคม 25631914 ธ.ค. 63
" รู้แล้วรีบเลิกบุหรี่ "3314 ธ.ค. 63
ปฏิบัติหน้าที่ตั้งด่านตรวจชุมชนและจุดบริการประชาชนตำบลปากโทก เนื่องในวันหยุดระหว่างวันที่ 10-13 ธันวาคม 25632014 ธ.ค. 63
อบต.ปากโทก เข้ารับมอบใบประกาศนียบัตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินความโปร่งใส ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2563299 ธ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563267 ธ.ค. 63
โครงการเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"347 ธ.ค. 63
กิจกรรม "ปั่นกันวันพุธเยี่ยมบ้านยามเย็น" ครั้งที่ 74 253 ธ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564631 ธ.ค. 63
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อปพร. เทศบาลตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2426 พ.ย. 63
การปฏิบัติหน้าที่ตั้งด่านตรวจชุมชนบริเวณถนนสายรองของตำบลปากโทก ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 25632623 พ.ย. 63
การปฏิบัติหน้าที่ตั้งด่านชุมชนของกำนัน​/ผู้ใหญ่​บ้าน​/แพทย์​/สารวัตร​/ผู้​ช่วย​ผู้ใหญ่​/ผรส. ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 25631723 พ.ย. 63
ประชุมกิจกรรมโครงการครอบครัวกีฬาอนุบาลปากโทกสัมพันธ์ ระดับปฐมวัย ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2563 2817 พ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB