เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
มอบถุงยังชีพผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 16 ณ วัดไผ่ค่อม หมู่ที่ 1 ตำบลปากโทก3724 เม.ย. 63
ลงทะเบียนการช่วยเหลือเราไม่ทิ้งกัน 20 - 22 เมษายน 25633921 เม.ย. 63
ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓10529 พ.ย. 62
ประกาศ การขยายเวลากำหนดเวลาจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ภ.ด.ส.๓)16829 พ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์โครงการบริการจัดเก็บนอกสถานที่ ปี ๒๕๖๒ 7918 ก.พ. 62
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต6428 พ.ย. 61
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม6328 พ.ย. 61
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร5928 พ.ย. 61
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร6228 พ.ย. 61
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น4227 พ.ย. 61
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร5827 พ.ย. 61
โครงการวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561 วันที่ 10 สิงหาคม 2561 9021 ส.ค. 61
ประชุมประจำเดือนชมรมบูรณาการอย่างยั่งยืนผู้พิการตำบลปากโทก ในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 25608112 ต.ค. 60
ประชุมประจำเดือนชมรมสตรีอาสาพัฒนาตำบลปากโทก ในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 9112 ต.ค. 60
โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนตำบลปากโทก ประจำปี 2560 ในกิจกรรม "วัยเรียน วัยใส รักอย่างไร ไม่ให้เส 36021 เม.ย. 60
เกียรติบัตรนายชินนะ คชนิล ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี25536128 มี.ค. 60
เกียรติบัตรนายชินนะ คชนิล เป็นผู้อุทิศตนและให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานวัฒธรรม ณวันที่ึ7ก.พ.25548328 มี.ค. 60
เกียรติบัตรองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกในการส่งเสริมสนับสนุนงาน กศน.ดีเด่นณวันที่19ส.ค.25534428 มี.ค. 60
เกียรติบัตรองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกเป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมถนนเด็กเดินณวันที่5มี.ค.25544528 มี.ค. 60
โล่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ ระดับดีเด่น ประจำปี2556 4728 มี.ค. 60
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB