ออนไลน์ 187 คน

เยี่ยมชม 24,493 คน

ข่าวจัดเก็บภาษี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
22 ม.ค. 64ประกาศ เรื่อง ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 แชร์  
23 พ.ย. 63ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 แชร์  
11 พ.ย. 63กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 แชร์  
22 ต.ค. 63ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 แชร์  
22 ต.ค. 63ประกาศ เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แชร์  
22 ต.ค. 63ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 แชร์  
21 ต.ค. 63ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พนักงานสำรวจ แชร์  
21 ต.ค. 63คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 แชร์  
20 ต.ค. 63ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
20 ต.ค. 63แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
26 ส.ค. 63ประกาศ เรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ แชร์  
31 ก.ค. 63การเปิดให้บริการการชำระภาษี แชร์  
29 พ.ย. 62ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แชร์  
29 พ.ย. 62ประกาศ การขยายเวลากำหนดเวลาจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ภ.ด.ส.๓) แชร์  
1 มี.ค. 62จดหมายข่าวเดือน มีนาคม 2562 แชร์  
18 ก.พ. 62ประชาสัมพันธ์โครงการบริการจัดเก็บนอกสถานที่ ปี ๒๕๖๒  แชร์  
1 ก.พ. 62จดหมายข่าวเดือน กุมภาพันธ์ 2562 แชร์  
4 ม.ค. 62จดหมายข่าว เดือน มกราคม 2562 แชร์  
ลำดับ 1-18 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 18 รายการ
เปลี่ยนภาษา