ออนไลน์ 174 คน

เยี่ยมชม 24,513 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือน มีนาคม 2564

2 เมษายน 2564 13 ครั้ง สกาวรัตน์ สกุลธีรโชติ แชร์  

ภาพถ่ายการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะทั้ง 7 หมู่บ้าน ตามคำร้องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือน มีนาคม 2564

เอกสารแนบ 20 ไฟล์
26750.jpg422.35 KB   แสดงภาพ
26751.jpg399.20 KB   แสดงภาพ
26752.jpg317.80 KB   แสดงภาพ
26753.jpg187.37 KB   แสดงภาพ
25374.jpg261.75 KB   แสดงภาพ
25375.jpg316.40 KB   แสดงภาพ
25376.jpg262.03 KB   แสดงภาพ
24120.jpg272.52 KB   แสดงภาพ
24121.jpg281.51 KB   แสดงภาพ
24122.jpg210.62 KB   แสดงภาพ
24123.jpg305.66 KB   แสดงภาพ
24119.jpg326.41 KB   แสดงภาพ
24125.jpg242.27 KB   แสดงภาพ
24127.jpg327.46 KB   แสดงภาพ
24129.jpg282.06 KB   แสดงภาพ
24130.jpg258.46 KB   แสดงภาพ
24131.jpg310.83 KB   แสดงภาพ
24132.jpg278.04 KB   แสดงภาพ
24133.jpg289.62 KB   แสดงภาพ
24124.jpg237.12 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา