ออนไลน์ 197 คน

เยี่ยมชม 24,496 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น รู้ทัน (Rootan)

23 มีนาคม 2564 17 ครั้ง สกาวรัตน์ สกุลธีรโชติ แชร์  

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชั่น รู้ทัน : Rootan เพื่อใช้เป็นแอปพลิเคชั่นในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวภับภัยไซเบอร์ การเผยแพร่ข่าวและข้อมูลเกี่ยวกับภัยไซเบอร์ การแจ้งเตือนภัยรูปแบบต่าง ๆ และสื่อความรู้ด้านไซเบอร์ อันจะเป็นการป้องกันปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ได้อีกทางหนึ่ง

         ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น รู้ทัน : Rootan ได้จากแพลตฟอร์มของ Play Store และ App Store แล้วค้นหาคำว่า รู้ทัน หรือ Rootan

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
1.jpg176.38 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา