ออนไลน์ 201 คน

เยี่ยมชม 24,409 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตราย จำนวน 7 หมู่บ้าน

17 มีนาคม 2564 17 ครั้ง สกาวรัตน์ สกุลธีรโชติ แชร์  

วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่อบต.ปากโทก ออกเก็บขยะอันตราย อันได้แก่ ขยะที่ปนเปื้อนสารพิษสารเคมี สามารถลุกติดไฟได้ มีฤทธิ์กัดกร่อนไวไฟ หรือสามารถระเบิดได้ เช่น ขวดยาฆ่าแมลง กระป๋องสเปรย์ หลอดไฟเก่า ถ่านไฟฉาย เป็นต้น จำนวน 7 หมู่บ้าน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อม และปลูกจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการจัดเก็บนำมาทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกหลักของการกำจัดขยะอันตราย

เอกสารแนบ 18 ไฟล์
1.jpg570.41 KB   แสดงภาพ
2.jpg408.60 KB   แสดงภาพ
3.jpg548.06 KB   แสดงภาพ
4.jpg567.55 KB   แสดงภาพ
5.jpg408.71 KB   แสดงภาพ
6.jpg446.10 KB   แสดงภาพ
7.jpg511.18 KB   แสดงภาพ
8.jpg496.41 KB   แสดงภาพ
9.jpg493.19 KB   แสดงภาพ
10.jpg488.62 KB   แสดงภาพ
11.jpg492.19 KB   แสดงภาพ
12.jpg370.31 KB   แสดงภาพ
13.jpg332.30 KB   แสดงภาพ
14.jpg363.88 KB   แสดงภาพ
15.jpg496.41 KB   แสดงภาพ
16.jpg203.95 KB   แสดงภาพ
17.jpg208.24 KB   แสดงภาพ
18.jpg191.98 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา