ออนไลน์ 313 คน

เยี่ยมชม 24,521 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์คู่มือจัดพิธีการทางศาสนาฯ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

17 มีนาคม 2564 15 ครั้ง สกาวรัตน์ สกุลธีรโชติ แชร์  

ด้วยอำเภอเมืองพิษณุโลก ได้รับแจ้งจากจังหวัดว่า กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำคู่มือจัดพิธีทางศาสนา และการจัดการกิจกรรมทางประเพณี ในสถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อสร้างการรับรู้ และมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลตนเอง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค อบต.ปากโทก จึงขอประชาสัมพันธ์คู่มือดังกล่าวและให้ถือปฏิบัติตาม

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
คู่มือจัดพิธีทางศาสนาฯเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา 2019.pdf10.01 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา