ออนไลน์ 339 คน

เยี่ยมชม 24,530 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการเราชนะ

15 กุมภาพันธ์ 2564 32 ครั้ง สกาวรัตน์ สกุลธีรโชติ แชร์  

บมจ.ธนาคารกรุงไทย สังกัด สำนักงานเขตพิษณุโลก รับลงทะเบียนเราชนะ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชน

เริ่มตั้งแต่วันที่ 15-25 ก.พ. 64 โดยมีจุดรับลงทะเบียน ในเขตจังหวัดพิษณุโลก ดังนี้

 

1.วันจันทร์ที่ 15/2/64
1.1 จุดบริการชั้นล่างอาคารสาขาถนนสิงหวัฒน์ 8.30-16.30
1.2 เทศบาล เมืองอรัญญิก 9.00-12.00
1.3 อบต.หัวรอ 13.00-16.00
1.4 ที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม 9.00-16.30
1.6 ที่ว่าการอำเภอบางระกำ 9.00-16.30

 

2.วันอังคารที่ 16/2/64
2.1 จุดบริการชั้นล่างอาคารสาขาถนนสิงหวัฒน์ 8.30-16.30
2.2 ที่ว่าการอำเภอวังทอง 9.00-16.30
2.3 ที่ว่าการอำเภอเนินมะปราง 9.00-16.30

 

3.วันพุธ ที่ 17/2/64
3.1 จุดบริการชั้นล่างอาคารสาขาถนนสิงหวัฒน์ 8.30-16.30
3.2 ที่ว่าการอำเภอนครไทย 9.00-16.30

 

4.วันพฤหัสบดี ที่ 18/2/64
4.1 จุดบริการชั้นล่างอาคารสาขาถนนสิงหวัฒน์ 8.30-16.30
4.2 ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก 9.00-16.30
4.3 ที่ว่าการอำเภอชาติตระการ 9.00-16.30
4.4 ที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์ 9.00-16.30

 

5.วันศุกร์ ที่ 19/2/64
5.1 จุดบริการชั้นล่างอาคารสาขาถนนสิงหวัฒน์ 8.30-16.30
5.2 ที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่ม 9.00-16.30

 

6.วันเสาร์ ที่ 20/2/64
6.1 อาคารสาขาถนนสิงหวัฒน์ ชั้น 2 เวลา 8.30-16.30

 

7.วันอาทิตย์ที่ 21/2/64
7.1 อาคารสาขาถนนสิงหวัฒน์ ชั้น 2 เวลา 8.30-16.30

 

8.วันจันทร์ที่ 22/2/64
8.1 จุดบริการชั้นล่างอาคารสาขาถนนสิงหวัฒน์ 8.30-16.30

 

9.วันอังคาร ที่ 23/2/64
9.1 จุดบริการชั้นล่างอาคารสาขาถนนสิงหวัฒน์ 8.30-16.30

 

10.วันพุธ ที่ 24/2/64
10.1 จุดบริการชั้นล่างอาคารสาขาถนนสิงหวัฒน์ 8.30-16.30

 

เปลี่ยนภาษา