ออนไลน์ 223 คน

เยี่ยมชม 24,552 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (Local Performance Assessment Annual report 2020)

3 กุมภาพันธ์ 2564 34 ครั้ง สกาวรัตน์ สกุลธีรโชติ แชร์  

ด้วยอำเภอเมืองพิษณุโลกขอประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล 0023.3/ว 675 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.575.06 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา