ออนไลน์ 227 คน

เยี่ยมชม 24,388 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบต.ปากโทก ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลหมึกสายวง (Blue-ringed octopus) และเตือนประชาชนให้สังเกตุก่อนที่จะซื้อบริโภค

21 มกราคม 2564 35 ครั้ง สกาวรัตน์ สกุลธีรโชติ แชร์  

อบต.ปากโทก ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลหมึกสายวง (Blue-ringed octopus) และเตือนประชาชนให้สังเกตุก่อนที่จะซื้อบริโภค หากมีการพบเห็นสามารถแจ้งประสานไปยังกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 1333 หรือสายด่วน Green Call 1310

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.3.55 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา