ออนไลน์ 202 คน

เยี่ยมชม 24,428 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบต.ปากโทก เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รวม 5 บทความ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ

5 มกราคม 2564 49 ครั้ง สกาวรัตน์ สกุลธีรโชติ แชร์  

ด้วยจังหวัดพิษณุโลกได้รับแจ้งจากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รวม 5 บทความ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.2.71 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา