ออนไลน์ 212 คน

เยี่ยมชม 24,563 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
8 เม.ย. 64เปิดรับสมัครนักศึกษา กศน.ตำบลปากโทก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2564 แชร์  
2 เม.ย. 64การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือน มีนาคม 2564 แชร์  
23 มี.ค. 64แจ้งประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น รู้ทัน (Rootan) แชร์  
17 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตราย จำนวน 7 หมู่บ้าน แชร์  
17 มี.ค. 64กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น แชร์  
17 มี.ค. 64ประชาสัมพันธ์คู่มือจัดพิธีการทางศาสนาฯ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แชร์  
15 ก.พ. 64ประชาสัมพันธ์โครงการเราชนะ แชร์  
11 ก.พ. 64ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก แชร์  
3 ก.พ. 64ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (Local Performance Assessment Annual report 2020) แชร์  
22 ม.ค. 64ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาการแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๔ แชร์  
21 ม.ค. 64อบต.ปากโทก ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลหมึกสายวง (Blue-ringed octopus) และเตือนประชาชนให้สังเกตุก่อนที่จะซื้อบริโภค แชร์  
5 ม.ค. 64อบต.ปากโทก เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รวม 5 บทความ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ แชร์  
7 ธ.ค. 63ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 แชร์  
1 ธ.ค. 63ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 แชร์  
16 พ.ย. 63ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถมาใช้สิทธิในวันเลือกตั้ง แชร์  
10 พ.ย. 63กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 แชร์  
31 ก.ค. 63ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 แชร์  
9 ก.ค. 63ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือน มิถุนายน แชร์  
10 มิ.ย. 63การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 และจ่ายเงินช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) แชร์  
1 มิ.ย. 63Q&A แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 35 รายการ
เปลี่ยนภาษา