เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ลงทะเบียนการช่วยเหลือเราไม่ทิ้งกัน 20 - 22 เมษายน 2563

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกเปิดลงทะเบียนการช่วยเหลือเราไม่ทิ้งกัน เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 นายชินนะ คชนิล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก ดำเนินการรับลงทะเบียนผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัhttp://xn--q3c.com/ (มาตรการเยียวยา 5,000 บาท) ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ หรือเข้าไม่ถึงระบบช่วยเหลือ หรือไม่สามารถขอรับสิทธิตามระเบียบของทางราชการ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง ตั้งแต่วันที่ 20 – 22 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ทั้งนี้ขอความร่วมมือให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากาก เจลล้างมือ วัดอุณหภูมิ อย่างเคร่งครัด


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB