เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวการจัดเก็บภาษี

ประชาสัมพันธ์โครงการบริการจัดเก็บนอกสถานที่ ปี ๒๕๖๒

แชร์

 โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี ๒๕๖๒

 รายละเอียดการออกบริการรับชำระภาษี ดังนี้


 ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หมูที่ ๑ บ้านไผ่ค่อม เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑

 ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หมูที่ ๓ บ้านไผ่ค่อม เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓

 ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หมูที่ ๔ บ้านแสงดาว เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔

 ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หมูที่ ๕ บ้านแสงดาว เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่ที่ ๕

 ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หมูที่ ๖ บ้านแสงดาว เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ อาคาร SML หมู่ที่ ๖

 ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หมูที่ ๒ บ้านตูม เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๒

 ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หมูที่ ๗ บ้านคุ้งหม้อ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่ที่ ๗กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวการจัดเก็บภาษี
0.01s. 0.50MB