เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก จัดการประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ป่วยยากไร้

แชร์

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก จัดการประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ป่วยยากไร้ เพื่อให้ความช่วยเหลือในการรับ -ส่งรักษาตัวที่ รพ.กรณีแพทย์นัด


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB