เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเบี้ยยังชีพ

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำเดือนมกราคม 2564

แชร์

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก ได้ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำเดือนมกราคม 2563


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเบี้ยยังชีพ
0.02s. 0.50MB