เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

วันคนพิการสากล ประจำปี 2563

แชร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 5 โรงแรมท็อปแลนด์พลาซ่าพิษณุโลก คนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก ได้เข้าร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563 "Building Back better : toword a disability-inclusive, accessible And sustainable post COVID -19 word สร้างคืนสังคมให้ดีกว่า : มุ่งสู่สังคมวิถีใหม่หลังโควิด - 19 รวมคนทุกกลุ่ม เข้าถึงทุกคนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB