เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กิจกรรมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และสถานที่สำคัญ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จังหวัดพิษณุโลก

แชร์

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก นำโดยนางอภิรดี สอนจันทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกท่าน ได้กิจกรรมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และสถานที่สำคัญ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จังหวัดพิษณุโลก


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.75MB