เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

งานป้องกันฯ เข้าร่วมประชุม"ว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" ประจำเดือน กันยายน 2563 ณ ทต.หัวรอ

แชร์

วันที่ 24 กันยายน 2563 งานป้องกันฯเข้าร่วมประชุม"ว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" กลุ่ม MOU ทั้ง 9 แห่งประจำเดือนกันยายน 2563ประกอบด้วย อบต.ปากโทก/อบต.มะขามสูง/อบต.จอมทอง/อบต.วัดจันทร์/อบต.ไผ่ขอดอน/อบต.บ้านกร่าง/ทต.หัวรอ/ทต.พลายชุมพลและทต.บ้านคลอง


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB