เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

การให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือตนเอง การปฏิบัติตน เมื่อมีภัยต่างเช่นการช่วยเหลือตนเองจากการจมน้ำ การปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัย ให้แก่ครู นักเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน อบต.ปากโทก

แชร์

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB