เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

รับมอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณะประโยชน์ของ อบต.ปากโทก จากคุณสุทิศ - คุณศิริพร ทองสนิทกาญจน์

แชร์

คุณสุทิศ - คุณศิริพร ทองสนิทกาญจน์ (บ้านไพพรพช) บ้านเลขที่ 130 หมู่ที่ 5 ตำบลปากโทก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ประธานกรรมการสถาบันศึกษาโรงเรียนวัดแสงดาว  บริจาคเงินเพื่อสาธารณะประโยชน์ของ อบต.ปากโทก จำนวนเงิน 5,000 บาท

อบต.ปากโทก ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB