เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก ดำเนินการกำจัดวัชพืชและดินทรายบริเวณประตูระบายน้ำ หมู่ที่ 5

แชร์

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปกาโทก ดำเนินการกำจัดวัชพืชและดินทราย บริเวณปากประตูน้ำ ม.5

เพื่อขยายทางน้ำให้สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว 


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB