เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการส่งเสริมสุขภาพ ภาวะโภชนา สุขภาพฟัน และคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก

แชร์

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากโทก จัดกิจกรรมโครงการ​ส่งเสริมสุขภาพ​ ภาวะโภชนา​ สุขภาพฟัน​ และคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์​พัฒนา​เด็กเล็ก​ องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก​ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.75MB