เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กิจกรรม "ปั่นกันวันพุธเยี่ยมบ้านยามเย็น" ครั้งที่ 57 เยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุ ในเขตตำบลปากโทก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แชร์

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น. นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วย , หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลปากโทก, อสม. และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมปั่นกันวันพุธเยี่ยมบ้านยามเย็น ระยะทาง 28 กิโลเมตร พร้อมเยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุ ในเขตตำบลปากโทก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3 ราย ดังนี้

     เยี่ยมรายที่ 1 นสงน้ำฝน  พุ่มเนตร บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 2 ตำบลปากโทก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

     เยี่ยมรายที่ 2 นายสำฤทธิ์  บุญเลิศ บ้านเลขที่ 61/1 หมู่ที่ 7  ตำบลปากโทก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

     เยี่ยมรายที่ 3 นายสมัคร  อ่ำเจริญ   บ้านเลขที่ 166 หมู่ที่ 7 ตำบลปากโทก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB