เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

จัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.อบต.ปากโทกและมอบให้ผู้ปกครองนำกลับไปให้เด็กรับประทานในช่วงการปิด ศพด. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โรคโควิค 19

แชร์

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB