เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

แชร์

อบต.ปากโทก ร่วมกับผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น รพสต.ปากโทก และ อสม. ได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้กับพื้นที่ชุมชนตำบลปากโทก โดยเจ้าหน้าที่จะออกให้บริการระหว่างวันที่ 22-28 มิถุนายน 2563


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB