ออนไลน์ 185 คน

เยี่ยมชม 24,454 คน

ข่าวกิจกรรม

การประชุมกองทุนขยะรีไซเคิลชุมชนตำบลปากโทก

8 มีนาคม 2564 20 ครั้ง สกาวรัตน์ สกุลธีรโชติ แชร์  

องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกร่วมกับผู้นำท้องที่ท้องถิ่นตำบลปากโทก รพสต.ปากโทก บริษัทไทมีดีเพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด จัดการประชุมกองทุนขยะรีไซเคิลชุมชนตำบลปากโทก ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก


ประมวลภาพกิจกรรม 19 ภาพ

เปลี่ยนภาษา