ออนไลน์ 190 คน

เยี่ยมชม 24,508 คน

ข่าวกิจกรรม

งานป้องกันฯ อบต.ปากโทกเข้ารับโล่และเกียรติบัตร รางวัล "ชมเชยเหรียญเงินระดับประเทศ " การป้องกันเด็กจมน้ำ

4 มีนาคม 2564 32 ครั้ง สกาวรัตน์ สกุลธีรโชติ แชร์  

งานป้องกันฯ อบต.ปากโทกเข้ารับโล่และเกียรติบัตร รางวัล "ชมเชยเหรียญเงินระดับประเทศ " การป้องกันเด็กจมน้ำ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก


ประมวลภาพกิจกรรม 7 ภาพ

เปลี่ยนภาษา