ออนไลน์ 242 คน

เยี่ยมชม 24,518 คน

ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกร่วมกับธนาคารกรุงไทย ให้บริการรับลงทะเบียน "โครงการเราชนะ"สำหรับ ผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิในการช่วยเหลือ กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง

4 มีนาคม 2564 25 ครั้ง สกาวรัตน์ สกุลธีรโชติ แชร์  

องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกร่วมกับธนาคารกรุงไทย ให้บริการรับลงทะเบียน "โครงการเราชนะ"สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิในการช่วยเหลือ กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารหลังเก่าองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก


ประมวลภาพกิจกรรม 28 ภาพ

เปลี่ยนภาษา