ออนไลน์ 313 คน

เยี่ยมชม 24,531 คน

ข่าวกิจกรรม

ในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. ธนาคารกรุงไทย ออกให้บริการ รับลงทะเบียน "โครงการเราชนะ" สำหรับ ผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิในการช่วยเหลือ กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานหลังเก่า

25 กุมภาพันธ์ 2564 24 ครั้ง สกาวรัตน์ สกุลธีรโชติ แชร์  

ในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. ธนาคารกรุงไทย ออกให้บริการ รับลงทะเบียน "โครงการเราชนะ" สำหรับ ผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิในการช่วยเหลือ กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานหลังเก่า องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก


ประมวลภาพกิจกรรม 1 ภาพ

เปลี่ยนภาษา